Bestyrelsesmøde 22.05.2017 - referat

Skrevet fredag d. 30. juni 2017 kl. 18:11 af Allan Gravesen

Møde Clinea Brugergruppe

Odense 22/5/2017

 

Godkendelse af referat:

Referat godkendt

 

Status på kontingentbetalinger

På nuværende tidspunkt mangler 215 indbetalinger.

260 har betalt.

Hvad skal der ske fremadrettet for dem der ikke betaler?? Hvad er fremtiden for brugergruppen??

Det drøftes, og aftales at problemstillingen løftes på årsmødet i efteråret 2017.

En mulig plan kunne være at afvikle årsmødet, og fastholde brugergruppen som en administrativ forordning.

Vi udsender 1. rykker bølge med "trussel" om eksklusion. 2. rykker bølge følger nogle uger efter

 

Debriefing af årsmødet - hvad var godt og hvad var mindre godt?

Stedet fungerede godt. Afviklingen af årsmødet gik godt.

Udstiller-lokalet var for lille, og lå for isoleret.

 

Årsmøde 2017 

Kongebrogaarden er booket til sidste weekend i oktober; 28/10-17.

MSN laver udkast til invitation.

Programmet:

Niels Ulrik Holm er gæstetaler om PLO/DAK-e/Datafangst mm.

Underholdning: Standup/bugtaler eller lignende. Alle brainstormer!

Opdelte seancer; læge-sektion og personale-sektion (med tips og tricks)

Oplæg om det nye rapport-program.

 

Med EG:

Datasikkerhed

EG har oplevet forsøg på angreb, men har haft sufficient sikkerhed.

 

Opdatering Q1?

Den nye opdatering er begyndt at blive implementeret. EG vil præcisere hvad der er indeholdt i version 17.1

 

Status MedWin-opdatering

Der mangler konvertering af 50 MedWin-kunder. Der er lavet aftaler om dette.

De sidste 25 kunder er der endnu ikke aftaler på.

 

Evt.

EU-dataforordning: Ny lovgivning i forhold til ansvar omkring dataopbevaring og håndtering.

EG vil arbejde målrettet mod et løft af journalmodulet.

Pris på hjemmeside: Prisstigningen der har været debatteret, relaterer sig det sikkerhedsmæssige udfordring der er på de "gamle" sider. Det kan EG ikke stå inde for længere. Udfases til årsskiftet.

Besked i forbindelse med receptfornyelse: MF 

FMK-ajour; enkelte oplever at afdelingen afviser henvisninger hvis ikke ajourføringen er aktuelt. Der kigges på om der kan laves en popup eller lign.

 

Næste møde: 16/8 kl 16 (hhv 17) i Odense

Morten Svenning Nielsen