Cure4You kontrakt

Skrevet torsdag d. 30. august 2018 kl. 07:59 af Allan Gravesen

Bestyrelsen for Clinea Brugergruppe har fået lavet en passus som vi hver især kan sende til kurator ang. vores misligeholdte kontrakt med C4Y, i og med at de er gået konkukurs. Nedenstående passus har jeg sendt til kurator Torsten Vagn Hansen, tvh@les.dk. Tekst: Til Kurator Torsten Vagn Hansen
Vi har erfaret, at Cure4You er gået konkurs.
Vi opfatter dette som en væsentligt misligholdelse, og med mindre vi i løbet 2 uger fra d.d. modtager skriftligt bekræftelse på, at aftalen vil blive opfyldt korrekt og rettidigt, skal nærværende henvendelse opfattes som en formel ophævelse,hvorefter aftalen bortfalder ved udløb af nævnte frist.
Med venlig hilsen
Allan Gravesen
Lægeklinik Fuglebakken