Om Brugergruppen

ClineaBrugergruppen er en forening, hvis formål er at være samlende organ for brugere af EG Clinea, samt at varetage medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser i den udstrækning, der er behov herfor.
Foreningens løbende arbejde varetages af en bestyrelse på fem læger, som alternerende vælges for en 2-årig periode på den årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes ved det årlige brugermøde, som sædvanligvis foregår i oktober måned.

Brugermødet finder sted over en weekend, og arrangeres således, at der om lørdagen er forskellige indslag af interesse for medlemmerne, f.eks. sidste nyt fra vores systemhus EG Data Inform, præsentation af nyudviklede programmer med relevans til vores daglige arbejde, workshops, hvor man får mulighed for at forbedre sine færdigheder samt andre programmer af interesse.

Sidst på eftermiddagen afholdes den årlige generalforsamling.
Om aftenen er der festmiddag med ledsager og overnatning til søndag.

Den løbende kontakt med brugerne sker via e-mail. Det er derfor meget vigtigt, at vi har en opdateret e-mail-adresse.

Den væsentligste kontakt mellem betyrelsen og medlemmerne er vores hjemmeside, som gør det muligt for medlemmerne direkte at indtaste ønsker om ændringer eller nye tiltag vedrørende EG Clinea-programmet.

Hjemmesiden redigeres af vores webmaster, der løbende informerer om nye EDB tiltag og ideer af relevans for medlemmerne. Der er desuden en debatside, så man kan få belyst og diskutere presserende emner. (Nye medlemmer kan selv oprette sine data på forsiden.)

Endelig holder bestyrelsen jævnligt møde med EG Data Inform for at diskutere problemer af fælles interesse og finde løsninger på evt. tvistligheder mellem enkelte medlemmer og Data Inform.

Et medlem af bestyrelsen deltager i de årlige møder i den fælles brugergruppe, hvor brugere af andre systemer