Nedsæt omkostningerne

 • Køb på nettet i Tyskland

  Jeg har bl.a. købt telefonanlæg (Auerswald Voip 5020), møbler til venteværelset (Eames Plastic Chair) og blodtryksapparater (Omron M5 Professional) på netten i Tyskland - og sparet mange penge (helt identiske, sammenlignelige varer).

  Knud Holst

 • Skift revisor

  Indhent tilbud hos en revisor. Ofte kan det betale sig at skifte med nogle års mellemrum. Vi halverede vores udgifter ved at skifte fra en statsaut. revisor til Lægernes og Tandlægernes Revisionskontor i Randers.
  Til gengæld steg serviceniveauet.

  Knud Holst

 • EDI-forsendelser til halv pris

  Henvisninger og svarbreve m.v., som sendes via Edifact kan med  sendes om natten til halv pris. Systemet kan sættes op til at foretage automatisk opkald f. eks. kl. 3

  Knud Holst