Teknisk assistance

 • Som en appelsin i en turban

  Som mangeårig praktiserende læge i Ikast, hvor jeg og mine kolleger med stor tilfredshed først benyttede os af Midoc og siden MedWin, har jeg ofte været frustreret over, hvor meget tid, der kræves for som bruger at opdatere, vedligeholde, afvikle backup, forbedre, nyanskaffe og lejlighedsvis forsøge at fejlfinde EDB-lægesystemet samtidig med, at jeg ikke på nogen måde har ønsket mig tilbage til tiden før EDB.

  Problemet ud over tidsforbrug til ikke-lægeligt arbejde har ofte samtidig været at kunne teknisk forklare sig over for systemhuset, idet vi i hvert fald langt hen ad vejen taler forskellige sprog. Hvad hardware angår, har vi i min praksis altid været bange for at komme i det dilemma, at systemhuset og evt. anden ekstern leverandør af hardware ville være tilbøjelige til at lade os som brugere være kastebold mellem de 2 parter, idet parterne efter sigende typisk ville lade ansvaret overgå til den anden part. Dette skisma har gjort, at vi indtil for nylig altid har benyttet DataInform som såvel hardwareleverandør som systemteknikere, når der var tekniske problemer eller Edb-anlæget skulle fornys, udbedres eller suppleres med nye faciliteter. Vi har i den forbindelse både fundet det dyrt i indkøb og meget besværligt og tidskrævende at opnå den relevante kontakt på for os sædvanligvis ubelejlige tidspunkter, ligesom der ofte har været ventetid og altid store omkostninger forbundet med teknisk bistand i klinikken eller ved indkøb af og konfigurering af ny hardware.

  Samtidig skal dog ikke undlades at gøre opmærksom på, at dette problem næppe er specielt for DataInform og MedWin, men generelt i samarbejdet mellem alle systemhuse og deres brugere, ligesom jeg er bekendt med, at netop DataInform selv har forsøgt at ændre strukturen m.h.p. forbedring af det tekniske samarbejde.

  Vi var imidlertid i min praksis, Lægerne Strøget, Ikast, ikke sene til at sige ja til et tilbud fra Martin Nygaard, da han som tidligere mangeårig systemtekniker hos DataInform og derfor velkendt og velanskrevet i praksis, tilbød os en servicekontrakt i sit nyoprettede firma, DinAdmin, Herning, til et fast månedligt honorar under hvilket han konstant varetager alle EDB-mæssige opgaver bortset fra den egentlige MedWin programafvikling, hvor vi fortsat serviceres af DataInform.

  DinAdmin står således til rådighed i hele praksis åbningstid alle hverdage, idet der er nem og hurtig kontakt til Martin via mobiltelefon, SMS og DinAdmin's hjemmeside. Vi har erfaring for gennem de 1-2 år firmaet nu har eksisteret, at der altid er mulighed for umiddelbar kontakt og fejlhjælp og endda indtil videre altid ved den samme tekniker, Martin Nygaard, som kender os og vores anlæg til bunds. Firmaet er således optimalt tilgængeligt indenfor få minutter om nødvendigt, ligesom det af kontrakten fremgår, at denne tilgængelighed også er sikret gennem anden kompetent tekniker ved Martins evt. fravær eller når firmaet formentlig hurtigt vokser sig større. I praksis har det vist sig, at Martin som oftest kan løse problemer via opkobling gennem internettet til vores anlæg, ligesom han har været til stede i løbet af endog meget kort tid i klinikken de få gange, dette har været nødvendigt. Ofte oplever vi, at Martin arbejder på systemet om aftenen, natten og i weekender enten fra sin hjemmearbejdsplads via selvstændig opkobling til vores anlæg eller i klinikken, idet han konstant har en nøgle til denne.

  I abonnementet ligger desuden, at han indlæser alle nye frigivne opdateringer af programmel, formularer, lægemiddelfortegnelse, lokationstabel etc., idet vi efterfølgende har valgt igen gennem Martin at etablere egen server, som mod abonnement på denne også er kommet ind under ordningen til erstatning af tidligere opkobling til den dyre og ikke altid tilfredsstillende ASP-løsning. Desuden skaffer DinAdmin relevant hardware uden profit direkte fra EDB-leverandør til en gros priser, initialiserer og installerer inden for abonnementet, som i øvrigt kan ses i sin helhed på DinAdmin's hjemmeside inkl. priser. Yderligere er der en stor fordel forbundet med, at firmaet dagligt tager og opbevarer sikkerhedskopi via nettet på tidspunkter, dvs. om natten, hvor det ikke generer praksis.

  Personligt mener jeg således, at Martin har fundet en niche, som vi som brugere af EDB-lægesystemer længe har efterspurgt uden egentlig selv at kunne definere behovet. Vi føler, at den daglige afvikling af vores Edb-program, opsætning af e-mailkonti, installation af digitale signaturer, kommunikation med samarbejdspartnere inden for al form for elektronisk kommunikation i øvrigt samt behov for sparringspartner på området er fuldt og overraskende godt dækket af DinAdmin, idet vi har fået helt anderledes ro omkring den daglige afvikling, systemændringer og udvidelser, indkøb, installation, backup etc. Til Martins ros skal desuden oplyses, at han har vist sig at være særdeles tilgængelig, kompetent, engageret, troværdig og rar at omgås i det daglige. Jeg føler således, at hans ide med at opbygge eget firma på ovenstående præmisser er faldet som en appelsin i praksis turban såvel som i den private sfære og også nu, hvor jeg grundet alder er ved at afvikle praksis. Der er således mulighed for også at tegne abonnement på hjemmearbejdspladsen, hvilket på tilsvarende måde har vist sig at være en stor fordel og tryghed med mulighed for hurtig hjælp indenfor minutter, timer eller få dage. Ydermere giver abonnementet en budgettryghed i såvel klinikken som på hjemmearbejdspladsen og har i øvrigt ikke afstedkommet konflikter med DataInform, med hvem såvel vi som Martin fortsat har et godt samarbejde

  Jeg kan således varmt anbefale, at man kontakter DinAdmin ved Martin Nygaard, Herning, hvis man genkender ovenstående problematik og ønsker at bruge mindre tid på EDB og mere på at være læge eller foretage sig andre ting. Så vidt vides, har Martin Nygaard allerede kunder over hele landet, hvilket hænger sammen med, at det har vist sig, at de fleste problemer kan løses ved opkobling til praksis over internettet, hvorved Martin midlertidigt overtager den computer, han har brug for at arbejde på under den sædvanligvis korte tid opkoblingen, som han selv kan etablere døgnet rundt, tager. Idegrundlaget for firmaet er så godt og relevant, at jeg synes det fortjener at blive omtalt i vores brugerblad.

  Poul Østergaard Kruse
  Tlf. 86 81 69 69
  eller 20 44 20 21.

 • Et godt firma i Nørresundby

  Mogens Dahl

  Et godt firma i Nørresundby:

  MCR Computer, Thistedvej 66, 9400 Nørresundby. Tlf.96324500 og fax: 96324501. Mail: "Jesper Tommerup". De tager 850 kr + moms i timen, men ikke noget for kørsel. De har jævnt hen skrevet færre timer på regningen, end de har brugt. De har stået for en total udskiftning af al vores hardware samt opsætning af server og klienter, Pervasive SQL, MedWin, EDI via ADSL, firewall kontrol, central virussoftware, osv.

  Fremragende og hurtig assistance til rimelige penge.

 • Lyngsø EDB

  Henrik Hassing

  Har haft Medwin siden starten af 93. Købte program og hardware hos midoc første gang. Siden har jeg brugt Lyngsø EDB med adresser i Silkeborg og Viborg. Hardware er billigere, men de tager sig en del betalt for at installere og af-teste tingene.

  De løser problemerne når noget nyt (fx. cardiosoft) skal installeres, og han har en billigere timepris end datainform.

  Jeg synes kun, man skal bruge dem i nærheden af Silkeborg og Viborg - for det er rart, at de er i nærheden, hvis jeg skulle få brug for dem. Når vi har virkelig brug for dem, er de her indenfor få timer.

  Jeg betaler selvfølgelig ikke abonnement til dem...

 • Midtjysk Computer Service

  Stig Axelsen

  Jeg kan også anbefale lokal IT support, og her i Randers kan jeg varmt anbefale Midtjydsk Computer Service på Alsikevej 12, tlf: 8643 0102.

  Firmaet har flere gange rykket ud når vores netværk gik ned og repareret det indenfor en time. Prisen er kun ca. det halve af EG-Datainform og fx uden startgebyr på 1500 kr. !

  Da jeg/vi har hørt flere dårlige historier om indkøb af hardware fra anden leverandør end EG Datainform, som i tilfælde af problemer så giver hardwareleverandøren skylden for problemerne, har vi ikke turde købe hardware fra andre end EG Datainform. EG Datainform bør fremover acceptere andre handwareleverandører end HP. Selvfølgelig kan de stille krav til styresystem og andre tekniske detaljer.

 • EG Data og MCS

  Jon Prang

  Vi har egentlig aldrig haft større problemer med en anden hardware leverandør. Hvis vi får en uforståelig fejlmelding, og det siges, det er hardwaren, spørger jeg hvad koden betyder. Så bliver det lidt lettere at snakke, fordi ingen som regel kender Windows fejlkoder. Men ved større installationer (så som ny anlagt bredbånd) får vi EG datainform til at gøre det. Daglig hardware vedligeholdelse og fornyelse, køber vi fra MCS.